نتایج مسابقه سلام ریاضی

نتایج مسابقه سلام ریاضی

۲۰ اسفند ۹۵

تعداد کد داوطلبی  درصد
۱ ۹۶۰۳۷۰۰۶۷ ۳۳٫۳
۲ ۹۶۰۳۷۰۱۴۹ ۳۳٫۳
۳ ۹۶۰۳۷۰۰۷۰ ۸۶٫۷
۴ ۹۶۰۳۷۰۱۳۹ ۲۶٫۷
۵ ۹۶۰۳۷۰۰۱۱ ۱۶٫۷
۶ ۹۶۰۳۷۰۰۳۹ ۶۰
۷ ۹۶۰۳۷۰۰۳۰ ۵۶٫۷
۸ ۹۶۰۳۷۰۱۳۰ ۵۶٫۷
۹ ۹۶۰۳۷۰۱۳۵ ۵۰
۱۰ ۹۶۰۳۷۰۱۱۹ ۴۰
۱۱ ۹۶۰۳۷۰۱۴۰ ۵۳٫۳
۱۲ ۹۶۰۳۷۰۰۸۱ عدم پاسخ نامه
۱۳ ۹۶۰۳۷۰۰۸۸ ۷۰
۱۴ ۹۶۰۳۷۰۰۹۱ ۴۶٫۷
۱۵ ۹۶۰۳۷۰۱۲۳ ۴۰
۱۶ ۹۶۰۳۷۰۰۳۲ ۶۰
۱۷ ۹۶۰۳۷۰۰۳۵ ۶۰
۱۸ ۹۶۰۳۷۰۰۹۰ ۳۶٫۷
۱۹ ۹۶۰۳۷۰۱۵۰ ۵۰
۲۰ ۹۶۰۳۷۰۰۳۸ ۷۰
۲۱ ۹۶۰۳۷۰۰۲۹ ۶۳٫۳
۲۲ ۹۶۰۳۷۰۰۵۸ ۷۰
۲۳ ۹۶۰۳۷۰۱۴۱ ۳۶٫۷
۲۴ ۹۶۰۳۷۰۰۸۶ ۶۳٫۳
۲۵ ۹۶۰۳۷۰۰۱۳ ۳۰
۲۶ ۹۶۰۳۷۰۰۲۶ ۴۰
۲۷ ۹۶۰۳۷۰۰۱۴ ۴۳٫۳
۲۸ ۹۶۰۳۷۰۰۱۶ ۳۰
۲۹ ۹۶۰۳۷۰۱۱۶ ۳۳٫۳
۳۰ ۹۶۰۳۷۰۰۵۶ ۲۳٫۳
۳۱ ۹۶۰۳۷۰۰۱۲ ۶۳٫۳
۳۲ ۹۶۰۳۷۰۱۲۶ ۳۳٫۳
۳۳ ۹۶۰۳۷۰۰۴۵ ۳۶٫۷
۳۴ ۹۶۰۳۷۰۰۶۸ ۳۳٫۳
۳۵ ۹۶۰۳۷۰۰۲۷ ۷۳٫۳

با آرزوی موفقیت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 2 =